Sjömansskolan

Sjömansutbildning i Stockholm

Sjömansutbildningens historia

L

1956

Startade sjömansutbildningen i Stockholm vid dåvarande Polhemsskolan. Utbildningen bedrevs som sexmånaderskurser inom yrkesskolan.

L

1978

Inrättades Drift- och Underhållslinjen (DU) som 2-årig gymnasieskola. Övningsfartyget m/s Polfors köptes in och fartygsutbildningen flyttade över till S:t Eriks Gymnasium.

L

1994

Blev utbildningen 3-årig, döptes om till Energiprogrammet och flyttades över till Åsö Gymnasium på Södermalm.

L

2000

Startade tre fartygslärare, Johan Östergren, sjöingenjör, Tommy Bagge, sjökapten samt Hans Ohlson, sjöingenjör friskolan Sjömansskolan. De köpte loss m/s Polfors från Stockholms Stad och flyttade in i fräscha lokaler på Långholmen, tillsammans med anställda lärare, skolsyster samt kurator. Augusti år 2000 startade undervisningen på Sjömansskolan Stockholm.

L

2011

Lämnade sjömansutbildningen Energiprogrammet och fick namnet Sjöfartsutbildningen. Den nya utbildningen blev en så kallad ”riksrekryterande utbildning med egna examensmål” – utvald och godkänd av Skolverket och Transportstyrelsen.

L

2023

Ändringar i utbildningens struktur gör att kurser som ger grundläggande behörighet till högskolan blir mer lättillgängliga för alla. Utbildningens poängplan utökas till 2800 poäng.

m/s Polfors – SIEJ

Fartyget byggdes 1967 på Aarhus varv som MERCANDAN för Mercandiarederiet och med Dragør som hemmahamn.

1967 byggdes fartyget på Aarhus varv för att transportera bulk- / general cargo i två luckor med mellandäck och med tre kranbommar för lastning / lossning. Under dansk flagg hade hon 5 mans besättning och gjorde resor såväl i Västindien som nere på Sydamerika.

1978 köptes hon av Stockholms stad för utbildning av elever till sjömansyrken. En omfattande ombyggnad skedde under de närmaste följande åren av lärare och elever. Bl a byggdes 2:ans mellandäck om till klassrum och underrummet till verkstad. Fortfarande byggs fartyget om för att bli så rationellt som möjligt i utbildningen.

2000 sålde Stockholms stad POLFORS till Sjömansskolan för fortsatt tjänst som utbildningsfartyg.

Sjömansskolan Stockholm AB

Sjömansskolan i Stockholm erbjuder en riksrekryterande sjöfartsutbildning med starkt fokus på praktik och teori. Med avancerade träningsmöjligheter förbereder vi dig för en framgångsrik karriär till sjöss.