Sjömansskolan

Simulator

För övningar har vi även en simulator på skolan som ger realistisk träning i olika situationer och för olika typer av fartyg.

Simulator som ger realistisk träning

När du använder simulatorn kan du välja mellan ett antal olika typer av fartyg och lära dig hur dessa beter sig i vattnet, d.v.s känna skillnaden i manöverförmåga och att manövrera till eller från kaj. Det går även att skifta miljö från t.ex hamnområde eller till öppet hav i extrem väderlek. Det här ger möjlighet till övning i det du lärt dig i teorin under lektionstid. Efter att ha gjort en ruttplan kan du praktisera den, nästan som i verkligheten, med olika väder, på radar eller olika siktförhållanden.

Det går att öva under en mängd olika förhållanden som t.ex möte i en trång passage eller dirigera in en helikopter. Att öva på radarnavigering är en stor fördel eftersom det annars är svårt att genomföra den typen av träning med eget ansvar.

Sjömansskolan Stockholm AB

Sjömansskolan i Stockholm erbjuder en riksrekryterande sjöfartsutbildning med starkt fokus på praktik och teori. Med avancerade träningsmöjligheter förbereder vi dig för en framgångsrik karriär till sjöss.