Att nå studieresultat

Varje elev har en mentor som är med under alla tre åren. Mentorn handleder och stödjer dig med att nå studiemålen. Om du känner att du inte hänger med i undervisningen och riskerar att inte klara av studierna finns alltid möjlighet att få hjälp. Skolans stöd till dig kan se olika ut beroende på ämne och dina behov.

Trivsel och gemenskap

Eleverna har ett elevråd som arbetar för att förbättra studiesituationen och trivseln för eleverna på skolan. Eleverna är även med och tar ansvar för skolmiljön genom att de hjälper till med att hålla lokalerna städade.

Skolan arbetar aktivt med att förebygga mobbning och kränkande behandling. Skolan har en likabehandlingsplan och rutiner för att förebygga, upptäcka och motarbeta mobbning och kränkande behandlingar. För att öka sammanhållningen brukar vi starta höstterminen med någon form av teambuilding. I början av läsåret åker vi på lägerskola.

Sjömansskolan Stockholm AB

Sjömansskolan i Stockholm erbjuder en riksrekryterande sjöfartsutbildning med starkt fokus på praktik och teori. Med avancerade träningsmöjligheter förbereder vi dig för en framgångsrik karriär till sjöss.