Sjömansskolan

Om lärarna

På Sjömansskolan är lärarna närvarande bland eleverna hela dagen. Skolarbetet genomförs tillsammans lärare – elever. Därför finns alltid personal till hands om du behöver hjälp med ditt skolarbete eller bara för en pratstund. Förutom att det ökar kvaliteten på utbildningen så ger det också en bra stämning. Lärarrollen på Sjömansskolan består av två delar; mentorskap och ämneslärare i praktiska och teoretiska ämnen.

En liten skola med stort perspektiv mitt i Stockholm

Mentor

Mentorskap innebär att en lärare handleder dig i din sociala, personliga och kunskapsmässiga utveckling. Du får med din mentor hjälp att hitta strategier för att nå dina mål oavsett om du går det högskoleförberedande spåret eller yrkesinriktning.

Ämneslärare

Ämneslärare är en lärare som tillsammans med andra lärare ansvarar för planering och genomförande av undervisning, seminarier, föreläsningar och andra aktiviteter i de olika kurserna.

Ring oss för att veta mer

Sjömansskolan Stockholm AB

Sjömansskolan i Stockholm erbjuder en riksrekryterande sjöfartsutbildning med starkt fokus på praktik och teori. Med avancerade träningsmöjligheter förbereder vi dig för en framgångsrik karriär till sjöss.