Är du ny elev hos oss?

Sök till Sjömansskolan!

Sjöfartsutbildningen ger ingång för arbete som såväl sjöbefäl, däcks- och maskinpersonal. Här får du behörighet och de certifikat som du behöver internationellt. På skolan ger vi alla kurser som behövs för att kunna läsa vidare till sjöingenjör eller till sjökapten. Arbetsmarknaden är mycket god med både attraktiva ingångslöner och intressanta karriärvägar med många möjligheter till vidareutbildning.

Sjöfarten växer! Internationella transporter, ökad global handeln och det ökade resandet ger spännande framtidsutsikter för dig som vill arbeta inom sjöfart.

Vi är en skola med trivsel och gemenskap

Skäl att söka sjöfartsutbildningen

  • Bästa vägen att bli sjökapten eller sjöingenjör. Utbildningen ger högskolebehörighet!
  • Efter utbildnigen kan du arbeta som däcks- eller maskinpersonal
  • Praktik ute på fartyg, t.ex Waxholmstrafiken, Isbrytare eller passagerartrafik på Östersjön.
  • Bra arbetsmarknad, fullföljd utbildning innebär oftast arbete direkt!

Eleverna har ett elevråd som arbetar för att förbättra studiesituationen och trivseln för eleverna på skolan. Eleverna är även med och tar ansvar för skolmiljön genom att de hjälper till med att hålla lokalerna städade.

Skolan arbetar aktivt med att förebygga mobbning och kränkande behandling. Skolan har en likabehandlingsplan och rutiner för att förebygga, upptäcka och motarbeta mobbning och kränkande behandlingar. För att öka sammanhållningen brukar vi starta höstterminen med någon form av teambuilding. I början av läsåret åker vi på lägerskola. På vintern brukar vi åka på en skidresa.

Praktiska övningar

För praktiska övningar har vi bland annat en simulator på skolan som ger realistisk träning. Praktiska moment och lektioner i maskin- och däckstjänst har vi oftast på vårt skolfartyg Polfors. Det som en gång var lastrum är numera en lektionssal. Du kommer även göra minst 75 dagars praktik på fartyg i kommersiell drift under utbildningen.

På skolverkets hemsida finner du detaljerad information angående vad som krävs för examen.

Sjömansskolan Stockholm AB

Sjömansskolan i Stockholm erbjuder en riksrekryterande sjöfartsutbildning med starkt fokus på praktik och teori. Med avancerade träningsmöjligheter förbereder vi dig för en framgångsrik karriär till sjöss.