Älskar du havet?Sjömansskolan är den rätta vägen

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Architecto esse laudantium laboriosam, dolorem necessitatibus nulla quae.

Simulator

Två elever i simulatorn

Simulator

Simulator som ger realistisk träning

För övningar har vi även en simulator på skolan som ger realistisk träning i olika situationer och för olika typer av fartyg.

När du använder simulatorn kan du välja mellan ett antal olika typer av fartyg och lära dig hur dessa beter sig i vattnet, d.v.s känna skillnaden i manöverförmåga och att manövrera till eller från kaj. Det går även att skifta miljö från t.ex hamnområde eller till öppet hav i extrem väderlek. Det här ger möjlighet till övning i det du lärt dig i teorin under lektionstid. Efter att ha gjort en ruttplan kan du praktisera den, nästan som i verkligheten, med olika väder, på radar eller olika siktförhållanden.

Det går att öva under en mängd olika förhållanden som t.ex möte i en trång passage eller dirigera in en helikopter. Att öva på radarnavigering är en stor fördel eftersom det annars är svårt att genomföra den typen av träning med eget ansvar.

  • Ansök