Älskar du havet?Sjömansskolan är den rätta vägen

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Architecto esse laudantium laboriosam, dolorem necessitatibus nulla quae.

Om skolan

Om vår skola

En liten skola med stort perspektiv mitt i Stockholm

Idag är vi 55 elever och 8 lärare på skolan. Utbildningen bedrivs på skolfartyget Polfors och i våra lokaler på Långholmen i centrala Stockholm.

Teoriundervisning och praktiska övningar på fartyget blandas under en vanlig skolvecka.

På skolan finns även en fartygssimulator som används i undervisning i navigation. I simulatorn får man testa och öva att navigera ett större fartyg.

Studierna

Att nå studieresultat

Varje elev har en mentor som är med under alla tre åren. Mentorn handleder och stödjer dig med att nå studiemålen. Om du känner att du inte hänger med i undervisningen och riskerar att inte klara av studierna finns alltid möjlighet att få hjälp. Skolans stöd till dig kan se olika ut beroende på ämne och dina behov.

Trivsel och gemenskap

Eleverna har ett elevråd som arbetar för att förbättra studiesituationen och trivseln för eleverna på skolan. Eleverna är även med och tar ansvar för skolmiljön genom att de hjälper till med att hålla lokalerna städade.

Skolan arbetar aktivt med att förebygga mobbning och kränkande behandling. Skolan har en likabehandlingsplan och rutiner för att förebygga, upptäcka och motarbeta mobbning och kränkande behandlingar. För att öka sammanhållningen brukar vi starta höstterminen med någon form av teambuilding. I början av läsåret åker vi på lägerskola.

Videos

Hör från några av våra elever

Jud berättar varför hon valde Sjömansskolan

Linnéa berättar om hur det är att vara utbild Matros

  • Ansök