Sjöfartsutbildningen (SX)

Riksrekryterande utbildning med egna examnesmål (2500p).
Alla läser följande kurser:

Gemensamma kurser som finns på alla gymnasieutbildningar:
Engelska 5, 100p
Historia 1a, 50p
Idrott och hälsa 1, 100p
Matematik 1a, 100p
Naturkunskap 1a, 50p
Religionskunskap1, 50p
Samhällskunskap 1a, 50p
Svenska 1, 100p

Gymnasiearbetet, 100p

Kurser som är specifika för Sjöfartsutbildningen
Programgemensamma kurser:

Grundläggande säkerhet, 100p
Säkerhet och miljö, 200p
EL- och verkstadsteknik, 100p
Lasthantering och passagerarsäkerhet, 100p

Programfördjupningar som alla läser:
Fartygsbefäl, (VIII), 100p
Maskinbefäl, (VIII), 100p

Inriktningar

Maskin
Maskintjänst 1, 300p
Maskintjänst 2, 300p

Däck
Däckstjänst 1, 300p
Däckstjänst 2, 300p

Programfördjupning och individuella val

Utveckla teoretiska kunskaper och förberedelser för fortsatta studier
Engelska 6, 100p
Svenska 2, 100p
Svenska 3, 100p
Fysik 1b1, 100p
Matematik 2a, 100p
Matematik 3c, 100p*
*utökad utbildning

Utveckla praktiska kunskaper
Svets grund, 100p
Underhåll – driftsäkerhet, 100p
Verktygs- och materialhantering, 100p

Eleven väljer två av kurserna:

Kälsvets 1, 100p
Estetiskt val, 100p
Idrott och hälsa 2, 100p

Introduktionsprogram – Yrkesintroduktion

Om du inte är behörig till gymnasiet finns det möjlighet att börja på en introduktion till sjömansyrket. Om du är intresserad av det ska du söka den ordinarie Sjöfartsutbildningen. Vi kommer sedan att kontakta dig och bjuda in till en träff då vi skräddarsyr en plan för din utbildning.