Simulator

För övningar har vi även en simulator på skolan som ger realistisk träning i olika situationer och för olika typer av fartyg.

När du använder simulatorn kan du välja  mellan ett antal olika typer av fartyg och lära dig hur dessa beter sig i vattnet, d.v.s känna skillnaden i manöverförmåga och att manövrera till eller från kaj. Det går även att skifta miljö från t.ex hamnområde eller till öppet hav i extrem väderlek.  Det här ger möjlighet till övning i det du lärt dig i teorin under lektionstid. Efter att ha gjort en ruttplan kan du praktisera den, nästan som i verkligheten, med olika väder, på radar eller olika siktförhållanden.

Det går att öva under en mängd olika förhållanden som t.ex möte i en trång passage eller dirigera in en helikopter. Att öva på radarnavigering är en stor fördel eftersom det annars är svårt att genomföra den typen av träning med eget ansvar.

Praktiska moment som t.ex motortjänst och lektioner i maskin- och däckstjänst har vi dock alltid på vårt skolfartyg Polfors. Vårt  skolfartyg är en av de saker som gör Sjömansskolan unik och som innebär att vi kan erbjuda såväl högskoleförberedande som yrkesinriktat program.

Simulatorn är komplementet som ger dig möjligheten att testa under skiftande förhållanden, och att öva på dessa under hela utbildningen. Normalt jobbar vi två och två i simulatorn, på klassvis rullande schema för att utnyttja tiden maximalt. Men – först efter att ha genomfört en plan för rutten, där din planering ligger som del av undervisningen i klassrummet.