En liten skola med stort perspektiv mitt i Stockholm

Funderar du på att arbeta på sjön eller undrar över vad man gör på en sjöfartsutbildning?

Vilka arbeten och karriärvägar finns det efter avslutad gymnasieutbildning?

Kom förbi oss på sjömansskolan och se vad vi sysslar med på vår skola och vårt fartyg!

Skicka ett mail eller använd formuläret i länken så ordnar vi en en guidad tur!

Det går så klart även att kontakta per telefon, maila och beskriv kort vad du undrar över så ringer vi upp.

Kontakttelefon:

Växel 08 – 578 111 30

E-post
info@sjomansskolan.se
Flaskpost
Mälaren med tillflöden
Besöksasdress
Mälarvarvsbacken 2-4, 11733 Stockholm
Postadress
Box 9034, 10271 Stockholm

Kommunikationer
T-bana till Hornstull – Röd linje
Buss 4 eller 54 till Högalidsgatan
Promenad till Långholmen över Pålsundsbron, ca 5 min från Hornstull

Sjömansskolan idag

Idag är vi ca 70 elever och 8 lärare på skolan. Utbildningen bedrivs på skolfartyget Polfors och i våra lokaler på Långholmen i centrala Stockholm.

Teoriundervisning och praktiska övningar på fartyget blandas under en vanlig skolvecka. Under vår och höst åker eleverna med skolfartyget på dagslånga resor. Längre resor med övernattningar görs också.

På skolan finns även en fartygssimulator som används i undervisning i navigation. I simulatorn får man testa och öva att navigera ett större fartyg.

Att nå studieresultat

Varje elev har en mentor som är med under alla tre åren. Mentorn handleder och stödjer eleven i att nå studiemålen.  Om man riskerar att inte bli godkänd i kurserna görs ett åtgärdsprogram och eleven får individuellt stöd

Trivsel och gemenskap

Eleverna har ett elevråd som arbetar för att förbättra studiesituationen och trivseln för eleverna på skolan. Eleverna är även med och tar ansvar för skolmiljön genom att de hjälper till med att hålla lokalerna städade.

Skolan arbetar aktivt med att förebygga mobbning och kränkande behandling. Skolan har en likabehandlingsplan och rutiner för att förebygga, upptäcka och motarbeta mobbning och kränkande behandlingar. För att öka sammanhållningen brukar vi starta höstterminen med någon form av teambuilding. I början av läsåret åker vi på lägerskola med skolans fartyg, Polfors. På vintern brukar vi åka på en skidresa.