Älskar du havet?Sjömansskolan är den rätta vägen

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Architecto esse laudantium laboriosam, dolorem necessitatibus nulla quae.

Sjömansskolans lärare

Om lärarna

En liten skola med stort perspektiv mitt i Stockholm

På Sjömansskolan är lärarna närvarande bland eleverna hela dagen. Skolarbetet genomförs tillsammans lärare - elever. Därför finns alltid personal till hands om du behöver hjälp med ditt skolarbete eller bara för en pratstund. Förutom att det ökar kvaliteten på utbildningen så ger det också en bra stämning. Lärarrollen på Sjömansskolan består av två delar; mentorskap och ämneslärare i praktiska och teoretiska ämnen.

Telefon

08–578 111 30

  • Ansök