Älskar du havet?Sjömansskolan är den rätta vägen

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Architecto esse laudantium laboriosam, dolorem necessitatibus nulla quae.

Sjöfartsutbildningen (SX)

Riksrekryterande utbildning med egna examnesmål (2500p).

 

Alla läser följande kurser:

Gemensamma kurser som finns på alla gymnasieutbildningar:

 • Engelska 5, 100p
 • Historia 1a, 50p
 • Idrott och hälsa 1, 100p
 • Matematik 1a, 100p
 • Naturkunskap 1a, 50p
 • Religionskunskap1, 50p
 • Samhällskunskap 1a, 50p
 • Svenska 1, 100p

Kurser som är specifika för Sjöfartsutbildningen

Programgemensamma kurser:

 • Grundläggande säkerhet, 100p
 • Säkerhet och miljö, 200p
 • EL- och verkstadsteknik, 100p
 • Lasthantering och passagerarsäkerhet, 100p

Programfördjupningar som alla läser:

 • Fartygsbefäl, (VIII), 100p
 • Maskinbefäl, (VIII), 100p

Gymnasiearbetet, 100p

En avdelare med svarta linjer och en fyra flaggor

Inriktningar

Maskin

 • Maskintjänst 1, 300p
 • Maskintjänst 2, 300p

Däck

 • Däckstjänst 1, 300p
 • Däckstjänst 2, 300p
En avdelare med svarta linjer och en fyra flaggor

Programfördjupning och individuella val

Utveckla teoretiska kunskaper och förberedelser för fortsatta studier

 • Engelska 6, 100p
 • Svenska 2, 100p
 • Svenska 3, 100p
 • Fysik 1b1, 100p
 • Matematik 2a, 100p
 • Matematik 3c, 100p*

* Utökad utbildning.

Utveckla praktiska kunskaper

 • Svets grund, 100p
 • Underhåll – driftsäkerhet, 100p
 • Verktygs- och materialhantering, 100p

Eleven väljer två av kurserna:

 • Kälsvets 1, 100p
 • Estetiskt val, 100p
 • Idrott och hälsa 2, 100p
En avdelare med svarta linjer och en fyra flaggor

Introduktionsprogram – Yrkesintroduktion

Om du inte är behörig till gymnasiet finns det möjlighet att börja på en introduktion till sjömansyrket. Om du är intresserad av det ska du söka den ordinarie Sjöfartsutbildningen. Vi kommer sedan att kontakta dig och bjuda in till en träff då vi skräddarsyr en plan för din utbildning.

 • Ansök