Älskar du havet?Sjömansskolan är den rätta vägen

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Architecto esse laudantium laboriosam, dolorem necessitatibus nulla quae.

Ny elev?

Är du ny elev hos oss?

Sök till Sjömansskolan!

Sjöfartsutbildningen ger ingång för arbete som såväl sjöbefäl, däcks- och maskinpersonal. Här får du behörighet och de certifikat som du behöver internationellt. På skolan ger vi alla kurser som behövs för att kunna läsa vidare till sjöingenjör eller till sjökapten. Arbetsmarknaden är mycket god med både attraktiva ingångslöner och intressanta karriärvägar med många möjligheter till vidareutbildning.

Sjöfarten växer! Internationella transporter, ökad global handeln och det ökade resandet ger spännande framtidsutsikter för dig som vill arbeta inom sjöfart.

För nya elever

Trivsel och gemenskap

Eleverna har ett elevråd som arbetar för att förbättra studiesituationen och trivseln för eleverna på skolan. Eleverna är även med och tar ansvar för skolmiljön genom att de hjälper till med att hålla lokalerna städade.

Skolan arbetar aktivt med att förebygga mobbning och kränkande behandling. Skolan har en likabehandlingsplan och rutiner för att förebygga, upptäcka och motarbeta mobbning och kränkande behandlingar. För att öka sammanhållningen brukar vi starta höstterminen med någon form av teambuilding. I början av läsåret åker vi på lägerskola med skolans fartyg, Polfors. På vintern brukar vi åka på en skidresa.

Två elever i ett rum

För nya elever

Praktiska övningar

För praktiska övningar har vi bland annat en simulator på skolan som ger realistisk träning i skiftande fartområden. Praktiska moment och lektioner i maskin- och däckstjänst har vi oftast på vårt skolfartyg Polfors. Det som en gång var lastrum är numer är en lektionssal. Du kommer även göra minst 75 dagars praktik på fartyg i kommersiell drift under utbildningen.

skolverkets hemsida finner du detaljerad information angående vad som krävs för examen.

  • Ansök