Torsdag 8 juni 2017

10.00 – 11.15 Mingel på skolan (studenter och personal)

11.15 – 11.30 Flaggmarsch till Polfors

11.30 – 13.00 Avslutningslunch på Polfors

13.00 Utspring! Polfors, kajplats 26, Söder Mälarstrand.