08 - 578 111 30 info@sjomansskolan.se

Fredag den 27/4 övade ettorna brandsläckning och rökdykning på brandfältet i Visby.

Väl genomfört. Alla bränder släckta!