SF1 – årskurs 1

Välkommen på måndag 21/8 kl 13.00
Skolans lokaler på Långholmen.

SF2 – årskurs 2

Måndag 21/8 kl 09.00, på skolan

SF3 – årskurs 3

Enligt schema i Schoolsoft