Den svenska handelsflottan växer, västsvenska rederier har börjar flagga in sina fartyg igen. Hör hela inslaget här: