08 - 578 111 30 info@sjomansskolan.se

Den svenska handelsflottan växer, västsvenska rederier har börjar flagga in sina fartyg igen. Hör hela inslaget här: