Sjömansskolans lärare

På Sjömansskolan är lärarna närvarande bland eleverna hela dagen. Eftersom mycket av skolarbetet är praktiskt görs gemensamt finns det mycket tid för lärarna att vara bland och arbeta med eleverna.

En vuxen finns alltid till hands om du  som elevbehöver hjälp med skolarbetet eller för en pratstund.  Förutom att det ökar kvaliteten på utbildningen så ger det också en bra stämning. Lärarrollen på Sjömansskolan består av två delar; mentorskap och ämneslärare i praktiska och teoretiska ämnen.

Mentor

Mentorskap innebär att en lärare handleder dig i din sociala, personliga och kunskapsmässiga utveckling. Du får med din mentor hjälp att hitta strategier för att nå dina mål oavsett du går det högskoleförberedande spåret eller yrkesinriktning.

Ämneslärare

Ämneslärare är en lärare som tillsammans med andra lärare ansvarar för planering och genomförande av undervisning, seminarier, föreläsningar och andra aktiviteter i de olika kurserna.

 

Kontakttelefon:

Växel 08 – 578 111 30
Sjukanmälan 08 – 578 111 47

Johan Östergren
Rektor, lärare i maskintjänst
johan@sjomansskolan.se
08 –  578 111 40

Karin Birath
Biträdande rektor, lärare i engelska
karin@sjomansskolan.se
08 –  578 111 33

Fredrik Dahlbom
Lärare i historia, religion och samhällskunskap
fredrik@sjomansskolan.se
08 –  578 111 34

Alfred Wahlgren
Lärare i matematik
alfred@sjomansskolan.se
08 –  578 111 35

Peter Bergentz’
Skolpsykolog
peter@sjomansskolan.se
08 – 578 111 30

Patrik Göransson
Lärare i Idrott och hälsa, Matematik, Fysik och Naturkunskap
patrik@sjomansskolan.se
08-578 111 32

Ulrika Boman
Lärare i fartygsbefäl och däckstjänst
ulrika@sjomansskolan.se
08 –  578 111 38

Joanna Falk
Skolsköterska
joanna@sjomansskolan.se
08 –  578 111 39

Thorsten Thörnblad
Lärare i svenska
thorsten@sjomansskolan.se
08 –  578 111 46