Sjömansskolans lärare

På Sjömansskolan är lärarna närvarande bland eleverna hela dagen. Eftersom mycket av skolarbetet är praktiskt görs gemensamt finns det mycket tid för lärarna att vara bland och arbeta med eleverna.

En vuxen finns alltid till hands om du  som elev behöver hjälp med skolarbetet eller för en pratstund.  Förutom att det ökar kvaliteten på utbildningen så ger det också en bra stämning. Lärarrollen på Sjömansskolan består av två delar; mentorskap och ämneslärare i praktiska och teoretiska ämnen.

Mentor

Mentorskap innebär att en lärare handleder dig i din sociala, personliga och kunskapsmässiga utveckling. Du får med din mentor hjälp att hitta strategier för att nå dina mål oavsett du går det högskoleförberedande spåret eller yrkesinriktning.

Ämneslärare

Ämneslärare är en lärare som tillsammans med andra lärare ansvarar för planering och genomförande av undervisning, seminarier, föreläsningar och andra aktiviteter i de olika kurserna.

 

Kontakttelefon:

Växel:  08 – 578 111 30