Sjömansutbildning i Stockholm

1956 startade sjömansutbildningen i Stockholm vid dåvarande Polhemsskolan. Utbildningen bedrevs som sexmånaderskurser inom yrkesskolan.

1978 inrättades Drift- och Underhållslinjen (DU) som 2-årig gymnasieskola. Övningsfartyget m/s Polfors köptes in och fartygsutbildningen flyttade över till S:t Eriks Gymnasium.

1994 blev utbildningen 3-årig, döptes om till Energiprogrammet och flyttades över till Åsö Gymnasium på Södermalm.

2000 startade tre fartygslärare, Johan Östergren, sjöingenjör, Tommy Bagge, sjökapten samt Hans Ohlson, sjöingenjör friskolan Sjömansskolan. De köpte loss m/s Polfors från Stockholms Stad och flyttade in i fräscha lokaler på Långholmen, tillsammans med anställda lärare, skolsyster samt kurator. Augusti år 2000 startade undervisningen på Sjömansskolan Stockholm

2011 lämnade sjömansutbildningen Energiprogrammet och fick namnet Sjöfartsutbildningen. Den nya utbildningen blev en så kallad ”riksrekryterande utbildning med egna examensmål” – utvald och godkänd av Skolverket och Transportstyrelsen.

Sedan 2015 delar Sjömansskolan lokaler med Navigationsgruppen som bedriver båtutbildning för nybörjare och yrkesfolk.

m/s Polfors - SIEJ

m/s Polfors – SIEJ

Fartyget byggdes 1967 på Aarhus varv som MERCANDAN för Mercandiarederiet och med Dragør som hemmahamn.

1967 byggdes fartyget på Aarhus varv för att transportera bulk- / general cargo i två luckor med mellandäck och med tre kranbommar för lastning / lossning. Under dansk flagg hade hon 5 mans besättning och gjorde resor såväl i Västindien som nere på Sydamerika.

1978 köptes hon av Stockholms stad för utbildning av elever till sjömansyrken. En omfattande ombyggnad skedde under de närmaste följande åren av lärare och elever. Bl a byggdes 2:ans mellandäck om till klassrum och underrummet till verkstad. Fortfarande byggs fartyget om för att bli så rationellt som möjligt i utbildningen.

2000 sålde Stockholms stad POLFORS till Sjömansskolan för fortsatt tjänst som utbildningsfartyg.

Sjömansskolan.