Skolans förslag till ny tobakspolicy överlämnades till elever och personal under oktober månad för synpunkter och diskussion. Idag firar vi att den är klar. Så här lyder inledningen:

Sjömansskolans verksamhet ska vara tobaksfri hela skoldagen. Vi arbetar därför för en tobaksfri skoltid vilket innebär att inget tobaksbruk får förekomma under skoltiden oavsett var man befinner sig, (i skolan, på skolgården, ombord övningsfartyg, vid resor, studiebesök eller friluftsaktiviteter utanför skolan o s v).

Tobaksfri skoltid är en del av vår värdegrund eftersom frågan handlar om god hälsa. Vi utgår från omtanke över elevernas och personalens hälsa, både under och utanför skoltiden. Vi vill också att personal och elever ska slippa att utsättas för doft och rök från tobak under skoltiden och förhindra att någon börjar bruka tobak på skolan.