Ny statisk för arbetssökande inom sjöfarten. För mars månad 2017 fans det 8 sökande som lättmatroser varav 5 personer med nautisk (befäls) behörighet,  d.v.s. 3 lättmatroser som förmodligen kommer från en sjömansskola och inte läst på högskola. Jobbsökande innebär oftast att man vill prova en ny arbetsplats, d.v.s byter inom samma bransch.

På maskinsidan fanns det  en (1) sökande som vaktgående maskinpersonal med teknisk befälsbehörighet d.v.s. ingen vaktgående maskinpersonal som kommer direkt från någon  sjömansskola som arbetssökande.För elever som läser vidare på däcksidan mot Sjökapten (4år) och har en klass V (fem) efter avslutade studier fanns det 21 arbetssökande i mars 2017 motsvarande siffra mars 2016 var det 34 arbetssökande.

För elever som läser vidare på maskinsidan mot Sjöingenjör (4år) och har en klass V (fem) efter avslutade studier fans det 6 arbetssökande i mars 2017 motsvarande siffra mars 2016 fanns det 19 arbetssökande.  För detaljerad information maila info@sjomansskolan.se eller rektor johan@sjomansskolan.se