Föräldrar till elever i år 1 är välkomna på föräldramöte onsdag den 9/3 klockan 18:30 i skolans lokaler på Långholmen.

Skolan kommer att informera om val  inför år 2 samt praktik