08 - 578 111 30 info@sjomansskolan.se

Ohoj! Ny tobakspolicy

Skolans förslag till ny tobakspolicy överlämnades till elever och personal under oktober månad för synpunkter och diskussion. Idag firar vi att den är klar. Så här lyder inledningen: Sjömansskolans verksamhet ska vara tobaksfri hela skoldagen. Vi arbetar därför för en...